Jarmo Juntunen Pelko on suurin oikeusturvariski - Aidosti perus-ja ihmisoikeuksien puolesta

Vakuutuslääkärien toiminnan kehittäminen lapsenkengissä

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut työryhmämuistion vakuutuslääkärien toiminnan kehittämisestä (STM 2014:1). Hyvin pintapuolisesti laaditussa muistiossa esitetään muun muassa viestinnän tehostamista ja koulutuksen parantamista. Mainittujen asioiden kehittäminen on varmasti aina paikallaan, mutta vakuutusoikeuden ja sen alaisten muutoksenhakulautakuntien ongelmat ovat toisaalla ja ne ovat paljon suurempia kuin ne asiat, joita työryhmässä on käsitelty.

Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin (fair trial) periaate on vahvistettu Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa ja sen loukkaamisesta Suomi on saanut kaikkein eniten langettavia tuomioita liian pitkään kestäneillä oikeudenkäynneillä ja muilla menettelyvirheillä.

Yksi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin tuntomerkki on asian käsitteleminen suullisesti tuomioistuimessa. Työryhmässä on havaittu, että sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa ei ole suullisia käsittelyjä järjestetty koskaan sen toiminnan aikana. Selityksenä suullisten käsittelyjen toimittamatta jättämiselle on muistiossa esitetty niiden vaatima suuri työmäärä ja aiheutuvat kustannukset.

Resurssien puute ei Suomen kaltaisessa vauraassa maassa koskaan voi olla este noudattaa ihmis- ja perusoikeuksia. Sosiaali- ja terveysministeriössä ei ole ymmärretty Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden merkitystä. Koko hallituksen tulisi ottaa vakuutusoikeutta koskevat ongelmat käsittelyynsä, sillä yksittäisellä ministeriöllä ei selvästikään ole rahkeita tämän toiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.

Kansalaisten oikeusturvan edunvalvontajärjestö Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto EOK ry on jo vuosien ajan kiinnittänyt päättäjien huomiota sosiaaliturva-asioiden muutoksenhaun ongelmiin. Mitään ei näytä kuitenkaan tapahtuneen poliitikkojen tai virkamiesten taholta. Merkittävimmät aikaansaannokset ovat eri komiteoiden ja työryhmien mietinnöt, joissa ei kuitenkaan yleensä paneuduta muutoksenhaun keskeisiin ongelmiin lainkaan. Herää aiheellinen kysymys sen kuuluisan poliittisen tahdon puuttumisesta.

Tälläkään asiaa koskevalla muistiolla ei tulla saamaan mitään merkittävää muutosta aikaan. Läpimätää järjestelmää ei voi muuttaa kosmeettisin uudistuksin.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat