Jarmo Juntunen Pelko on suurin oikeusturvariski - Aidosti perus-ja ihmisoikeuksien puolesta

Kunnan virkamiehiä ei tule laskea kunnanhallitukseen

Julkisuudessa on uutisoitu, että hallituspuolueista kokoomus ja kristilliset eivät sallisi kuntien työntekijöiden enää istua kunnanhallituksissa. Sen sijaan SDP ei laittaisi kelpoisuudelle ehtoja. Poliittinen erimielisyys uhkaa jakaa hallituksen rivit niin pahasti, että valmistelussa olevan uuden kuntalain asiaa koskeva kohta saatetaan jättää kokonaan pois.

Kunnista vajaa 40 kannattaa kuntatyöntekijöiden poistamista hallituksista, 75 kuntaa sen sijaan säilyttäisi kunnan työntekijät vallan kahvassa.

Tämä on hieman kaksijakoinen juttu. Mielestäni ei voi verrata toisiinsa vakituisen työsuhteen (tai virkasuhteen) aiheuttamaa sidonnaisuutta ja liiketoiminnan harjoittamisen (esim. alihankintasopimus) kautta syntyvää suhdetta, koska niitä säätelevät erilaiset prosessit ja lainsäädäntö.

Tutkimustenkin perusteella sosiaalisen viiteryhmän vaikutus vaikuttaa käyttäytymiseemme ja päätöksentekoomme. Vakituinen työsuhde kuntaan vaikuttaa vääjäämättä luottamushenkilön toimintaan. Intuitiivista omaksi tai oman sosiaalisen viiteryhmän eduksi toimimista on tällaisen henkilön kohdalla vaikea osoittaa ja se jää usein näkymättömäksi.

Tällä perusteella kunnan viranhaltijan osallistuminen luottamustehtäviin esim. kaupunginhallituksen jäsenenä on ongelmallisempaa kuin liikesuhteessa olevan. Liikesuhteessa oleva altistuu toisaalta helpommin esim. korruption kaltaiseen toimintaan, mutta se on helpommin osoitettavissa kuin työsuhteessa toimivan piilokorruptio.

Tässä esimerkki erään kunnanjohtajan omakohtaisesta kokemuksesta: Kunnan palkkalistoilla oleva kirvesmies on kunnanhallituksen jäsen ja valtuustoryhmänsä puheenjohtaja. Hän on päättämässä asiasta, jolla on vaikutuksia hänen työhönsä. Hän kävelee kunnanjohtajan työhuoneeseen ja pyytää kunnanjohtajaa esittelemään asian tietyllä tavalla. Samalla hän ilmoittaa, että mikäli asia ei mene suunnitelmien mukaan, kunnanjohtaja saatetaan laittaa "lankulle".

On kokonaan toinen keskustelun aihe, voidaanko noin 400 000 ihmiseltä evätä mahdollisuus osallistua tasavertaisesti kunnallispolitiikkaan. Niin pitkään kuin järjestelmämme on se mikä on, heitä ei mielestäni pitäisi laskea ainakaan kunnanhallitukseen.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat