Jarmo Juntunen Pelko on suurin oikeusturvariski - Aidosti perus-ja ihmisoikeuksien puolesta

Vallan väärinkäyttö ja korruptio estettävä

  • Katutuomari
    Katutuomari

 

Olen toiminut yli neljä vuotta Rovaniemen kaupunginvaltuutettuna ja kaupunginhallituksen jäsenenä. Luottamustehtävässäni olen pyrkinyt tekemään arvomaailmani mukaan oikeudenmukaisia päätöksiä kaupungin ja sen asukkaiden etujen mukaisesti. Kuluneiden vuosien aikana olen saanut kokea lähietäisyydeltä eri puolueiden edustajien kyseenalaisia toimintatapoja. Käsiteltävät asiat muuttuvat usein poliittisesti kauppatavaraksi henkilökohtaisen tai oman sidosryhmän edun saamiseksi.

Viime aikoina tietooni on myös saatettu väitteitä, että veronmaksajien varoja on ujutettu Rovaniemen kaupungin julkisten hankintojen ja rakentamisen kautta yrityksille, jotka siirtävät edelleen osan varoista eri puolueiden edustajien vaalikampanjoiden tukemiseen. Jos väitteet pitävät paikkansa, niin silloin on syytä epäillä siihen osallistuneita tahoja lainvastaisesta toiminnasta ja lahjusrikoksista.

Oikeusministeriön  mukaan yleisesti epäillään, että korruption riskisektoreita Suomessa ovat julkiset hankinnat, rakentaminen ja kaavoitus. Muutaman vuoden aikana esille on lisäksi tullut aikaisempaa enemmän epäilyjä yritystoiminnassa tapahtuvasta rajat ylittävästä lahjonnasta. Korruptiota on vaikea havaita ja se jää usein piiloon koska sen osapuolet pyrkivät aina sitä peittämään ja salaamaan.

Korruptiota vastaan taistellaan parhaiten lainsäädäntöä muuttamalla, kuten viime aikoina on tuomareille tullut velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksistaan niitä koskevaan rekisteriin.

Kaikkia Suomen kuntia ja niiden asukkaita ja yrityksiä on erityisesti suojeltava joutumasta erilaisten hyväveli-verkostojen vallan väärinkäytön uhreiksi. 

Vallan väärinkäytön ja korruption torjunta on tärkeää ja sen havaitsemiseksi tarvitaan voimavaroja ja määrätietoista työtä.  Olen valmis jatkamaan tätä työtä. Mitään tai ketään pelkäämättä.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Miten voimavarat saadaan toimimaan.Kuntatasolla kaavoitus lienee härskeintä ja hienostuneinta korruptiota mitä kuvitella saattaa.

Oulaisten Piipsjärvi -Lehtopäähän hyväksyttiin oikeusvaikutteinen osayleiskaava vuonna 2010. Osayleiskaavan tarkoituksena on tukea Piipsjärven säilymistä ja kehittämistä elinvoimaisena maaseutumaisena kylänä. Pihapiirissämme on lupa-ehtojen vastaisesti toiminut kivilouhimo. 2010 vuonna kaupunki haki louhosaluetta väärillä tiedoilla maa-aineksen ottoon ja kaupunki kaavoitti alueen EO-alueeksi. Hallinto-oikeus kumosi tämän ja kaupunki valitti KHO:een. Valituksessaan he ovat vaatineet, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan siltä osin kuin päätöksellä on kumottu Laitaperälle osoitettu Kettukallion maa-ainesten ottoalue (EO) ja kaupunginvaltuuston päätös saatetaan tältä osin voimaan. Kaupungin valitus hylättiin myös KHO:ssa.

KHO ei tehnyt kaupungille myönteistä päätöstä kaavasta ja louhimoa ei hyväksytty kaavaan. Kun eivät saaneet EO-alueeksi (maa-aineksen otto), kaupunki omavaltaisesti vääristeli kaavaan louhosalueen kaavattomaksi.

KHO:n päätös ei siis jättänyt aluetta kaavattomaksi, vaan se siis hylkäsi kaupungin kaavahakemuksen nykyisen asutuksen läheisyyden vuoksi ja koska se ei täytä lain vaatimuksia turvallisesta ja terveellisestä elinympäristöstä MRL 39 §.

Eduskunta on ajanut tätä maaseudulle rakentamisen helpottamista, muutoksella laajennettiin ja selkeytettiin yleiskaavan käyttöä suoraan rakennusluvan perusteena.
Maatilallemme on annettu kaksi rakennusoikeutta. Rakentaminen perustuu osayleiskaavassa oikeutettuun 44 § rakentamismahdollisuuteen. Rakennuspaikka täyttää osayleiskaavan vaatimukset MRL 116 § ja 136§. Samoin tie, viemäröinti ym. ei aiheuta kaupungille kustannuksia.

KHO:n päätös antopäivä 13.11.2014 Taltio n:o 3562 Diaarinumero 1309/1/13 s.9(11) perusteluissakin todetaan: ”Kettukallion maa-ainesten ottoalue sijaitsee hallinto-oikeuden päätöksestä tarkemmin ilmenevällä tavalla lähellä kaavassa osoitettuja, jo olemassa olevia asuinalueita. Kaavassa on osoitettu myös uutta asutusta ottoalueen välittömään läheisyyteen.

Samat virkamiehet kaupunginhallitus mukaan lukien estävät laillisen rakentamisen omavaltaisesti kaavattomaksi jätettyyn alueeseen perustuen.

Tällaista KHO:n päätöstä ei ole olemassakaan mitä nyt vääristellään eri viranomaisten toimesta:
KAAVOITUSKATSAUS 2015-2016: ”Korkein hallinto-oikeus on 13.11.2014 antamallaan päätöksellä pitänyt voimassa Oulun hallinto-oikeuden päätöksen koskien osayleiskaavan hyväksymispäätöksen kumoamista kiinteistöjen 563-404-35-12 ja 563-404-35-13 osalta, joten näillä kiinteistöillä ei ole voimassa olevaa osayleiskaavaa.” (Kiinteistönumerot koskevat louhosaluetta.)

Oulaisten kaupunki, kaupunginhallitus 11.1.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle: “Myönteinen poikkeamislupapäätös vaarantaisi myös alueen tulevan käytön suunnittelun ja ohjaamisen, koska rakennuspaikan läheisyydessä on kaavoittamaton alue. Kaavoittamattomuus perustuu KHO:n päätökseen 13.11.2014, diaarinumero 1309/1/13.”

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Oliko Oulumatkasi Ouluun vallanväärikäyttöä kun kävit Rankasti arvostelemassa toista ehdokasta Koskiniemeä ?

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

"Vallan väärinkäytön ja korruption torjunta on tärkeää ja sen havaitsemiseksi tarvitaan voimavaroja ja määrätietoista työtä".

Kuka saadaan tekemään todellisuudessa korruption vastaista työtä? Vaikka
Valtakunnan syyttäjä kaipaa lisää ilmiantoja korruptiojutuista ja samalla myös parempaa suojaa tapauksista kertoneille.

Jos selvät rikokset ja korruptio on havaittavissa miksei siihen puututa on vain sanan helinää.

Korruptio ”Se on poliittisten päättäjien ja yritysten intressien epäasiallista kietoutumista toisiinsa.”Siis palvelus palveluksesta -periaatteella hyvien veljien tai sisarien kesken.”

On vaikea sanoin kuvailla, miten törkeällä, ammattitaidottomalla, asukkaiden terveydestä ja omaisuudesta piittaamattomalla tavalla louhimot Suomessa toimivat.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Näin toimii viranomaiskoneisto Suomessa 2017 vuonna. Viranomainen tekee perättömän paperin ylempi viranomainen sanoo, että heidän on uskottava ko. viranomaista ja hänen tarkistustaan.
mm. 2000 vuonna tehtiin viranomaispäätöksellä 10 vuoden ”luvat”, joihin kopioitiin 80-luvun papereista kohtia, miten louhinta ja maisemointi tulee hoitaa. Viranomaispäätöksenä ( on laiton) kaikki oli jo louhittu 1991 vuoteen mennessä.

ELY:n ympäristöneuvos kävi paikalla ja papereihin laittoi, että maamassat pitää kasata ja alueelle tulee monttu, johon ei saa päästää vettä ennen kuin pohja on tiivistetty. 2 ha ja 20m syvä vesimonttu oli ollut louhittuna jo 1991 vuoteen mennessä. Öljyjä ei saanut päästää maahan, eikä kivikasat saisi aiheuttaa sortumaa, ja monttu pitää porrastaa 1:2. Eli jo tapahtuneet asiat eivät saisi tapahtua hänen mukaansa, eikä hänen mukaansa louhimoa ollut ennestään olemassa.

Pihapiirissämme on kaikki tuhottu jo 1991 vuoteen mennessä, mutta maisemointi maksaisi ja asutusta myöten tuho tapahtunut.

Rikosilmoitukset poliisilla muutetaan kanteluiksi ja niitä pyöritellään neljävuotta. Tämän jälkeen vaadimme siirtämään VSV.

Valt.syyt. teki päätöksen 2009 v, että rikostunnusmerkin mukainen louhinta tapahtunut 1982-1991 vuonna ja samoihin tekoaikoihin virkavirheet, mutta tutkintaa ei voi aloittaa asia vanhentunut. Syyttäjävirasto jätti tutkimatta mitä 2010 v. jälkeen tehtiin, kun yrittivät kaavassa hakea aluetta maa-aineksen otto alueeksi 2010 v ja näiltä osin asia ei ollut vanhentunut.
Asiat mitkä pitäisi tutkia jätetään huomioimatta ja mennään vanhentuneisiin asioihin vain.

2010 vuonna louhimoa haettiin väärillä tiedoilla maa-aineksen otto alueeksi, mutta KHO kumosi EO alueeksi MRL:n 39 § vaatimukset eivät täyty. "Kettukallion maa-ainesten ottoalue sijaitsee hallinto-oikeuden päätöksestä tarkemmin ilmenevällä tavalla lähellä kaavassa osoitettuja, jo olemassa olevia asuinalueita. Kaavassa on osoitettu myös uutta asutusta ottoalueen välittömään läheisyyteen.”
Eli osayleiskaavaa ei ole vahvistettu louhostoiminnalle.

Meiltä estetään laillinen rakentaminen Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena kyläkaavana, jota voidaan käyttää maankäyttö- ja rakennuslain 44§ ja 72§ mukaisesti rakennusluvan myöntämisen perusteena.
Maatilallemme annettiin kaksi rakennusoikeutta. Nyt rakentaminen perustuu osayleiskaavassa oikeutettuun 44 § rakentamismahdollisuuteen.

Hyvä veli järjestelmä toimii edelleen ja estää väärillä tiedoilla rakentamisen, koska hävisivät kaava asian. Teimme 2016 v. rikosilmoituksen v,syyt.virastoon ja virasto siirsi taas samoin Oulun poliisille asian. Oulun poliisi teki päätöksen marraskuussa ja meni vanhentuneisiin asioihin ja vain maisemointiin kuinka asiat vanhentuneet Olemme tehneet tutkintapyynnön kuinka kaupunki vääristelee KHO.n päätöksen 2016 vuonna. Näin tehokasta on järjestelmä Suomessa viranomaisilla palvelua palveluksesta.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Korruptio voi mennä niin pitkälle, että virkamiehet myös (poliisi) ja kuntapäättäjät ryhtyvät toimiin yksittäistä kuntalaista kohtaan peittääkseen omia virheitään ja pahimmassa tapauksissa laittomia päätöksiä.

Kun virkamieskoneisto "hyvä veli verkoston" avustuksella alkaa jyräämään jätetään ympäristörikokset tutkimatta. Sadat ihmiset taistelee elämästään kodit särkyy valtavien räjäytyksien vuoksi ja poliisi ei tutki.

Kymmeniä vuosia jatkunut laittomuus ja räjähdysainelain kiertäminen ja valvonnan laiminlyönti viranomaisilla ja louhijoilla on johtanut Suomen murskaustoiminnan täysin väärille urille. Lupahakemukset ja päätökset muotoillaan niin, ettei räjäytystoimintaa ja sen vaaroja ja haittoja ole huomioitu lupakäsittelyssä. Asukkaille räjäytystyömaa tulee yllätyksenä.

Louhinta ja murskaus pyöritetään Suomessa konsulttifirmojen, louhijoiden ja viranomaisten väärien tietojen varassa.
Asutuksen viereen perustetaan valtava räjäytystyömaa piittaamatta mitä räjähteisiin liittyvä lainsäädäntö ja suojaetäisyydet edellyttävät.
Laki edellyttäisi Tukesin lupia ja poliisin valvontaa.

Laki 390/2005 7 § Lupapäätöksestä tiedottaminen edellyttää tiedottamista poliisille. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on toimitettava tieto lupapäätöksestä aluehallintovirastolle, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, pelastusviranomaiselle, poliisille sekä kunnalle.

Eli ei tarvitse ihmetellä, miksei poliisi näe aihetta puuttua räjäytystoimintaan. http://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_rajaytystyosta

http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20050390 Poliisille on ilmoitettava räjäytyksistä ja ilmoituksesta on käytävä esille 60 § vaatimukset. Jos ilmoitettaisiin räjäytyksistä, niin tulisi esille laiton toiminta.

Sadat talot vaurioituvat räjäytyksissä ja kaivot tuhoutuvat.

Valtavat talovauriot hoidetaan räjähdetehtaan konsulttien toimesta näkymättömiksi, vaikka asukkaiden taloista hajoaa takkoja, kaakelit lentelevät irti, kivijalat särkyy ja kaivot tuhoutuu jne., kun murskaamoilla räjäytellään. Satoja tapauksia, joissa Finnrockin konsultit: ”ei voi johtua räjäytyksistä.” Mittarit ei rekisteröi tärinää ja keksitään tuuli tai jokin muu syy.
Kuitenkin Oulun puolessa tapahtunut räjäytystyö osoittaa, mitä toiminta on todellisuudessa ja miksi lupahakemuksissa salataan räjäytystoiminta ja siihen liittyvä lainsäädäntö. Räjäytykset todellakin vavisuttavat taloja kilometrien päässä ja ovat maanjäristyksiin verrattavissa kuten seismologian mittauksetkin osoittavat.

http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/maa-jarisi-jaali...

http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/kuului-tosi-iso-...

Räjähdys havaittiin poikkeuksellisen voimakkaana myös Helsingin yliopiston Seismologian Insitituutin mittauksissa, jossa sen voimakkuudeksi kirjattiin 1.6 magnitudia. Seismologian Instituutista kertoo, että alueelta on tehty räjähdyshavaintoja aiemminkin. Maanantai-illan räjähdys oli kuitenkin selvästi tavanomaista suurempi. Alkuvaiheissa pidettiin mahdollisena myös sitä, että järinä olisi aiheutunut maanjäristyksestä.

http://sanna50.puheenvuoro.uusisuomi.fi/226905-raj...

Toimituksen poiminnat